CAD konstruktion och delprojektledning

 

Jag verkar som konsulter inom industrin. Arbetet består av att ta fram konstruktionslösningar och 3D-modelering i ett antal olika CAD-program samt framtagning utav ritningar.

Maskiningenjör Konsult Göteborg har funnits sedan 2010, men jag har erfarenhet av mekanisk konstruktion och produktutveckling sedan 1997, från bland annat Volvo Cars, Bombardier, Nynäs, Comfort Window System, Bluetest, Lear och ABB.

Affärsiden är att ge hög personlig service med hjälp av att samma person återkommer till samma kund och att erbjuda gedigen erfarenhet till lägre kostnad än de större konsultfirmorna.

Jag har jobbat i alla utveklingsfaser, allt från att starta från ett blankt papper till kostnadsbesparing och kvalitetsärenden på befintlig produkt. Har även varit teknikansvarig på en konstruktionsgrupp på Volvo Cars, där man är konstruktionsstöd till de övriga konstruktörerna och den som bestämmer teknikstrategier för framtida projekt.

 

 

SolidWorks  Catia V5

 

Inventor

 

PTC CREO