Om Företaget

 

Mitt namn är Kristian Drevinge och jag är 41 år. Min utbildning är 180 poängs Högskoleingenjör från Borås Högskola.

Jag har arbetet som konstuktör sedan 1997 och startade Maskiningenjör Konsult Göteborg 2010. Jag har haft uppdrag på bland annat Volvo Cars, Bombardier, Nynäs, Comfort Window System, Bluetest, Lear och ABB.

 

Affärsiden är att ge hög personlig service med hjälp av att samma person återkommer till samma kund och att erbjuda gedigen erfarenhet till lägre kostnad än de större konsultfirmorna.

 

 

SolidWorks  Catia V5

 

Inventor

 

PTC CREO