Mina tjänster

 

Förstudie


Jag är vana att börja från ett blankt papper och ta fram systemlösningar och prisuppskattningar. Jag har erfarenhet utav detta i både processindustrin och fordonsindustrin. Jag har skrivit tekniskt inköpsunderlag för externa leverantörer i form av ritningar, tekniska specifikationskrav och provplaner/provdokument.

 

 

PROJEKT


Jag har vana att ha uppdrag som konstruktör, testledare och delprojektledare med ansvar för tid, teknik och kostnad. Jag har jobbat som CAD konstruktör sedan 1997 och är van att jobba i SolidWorks, Catia V5, Inventor och PTC Creo.

 

 

EFTERMARKNAD

Jag har arbetat som konstruktör med ansvar för kvalitén på eftermarknaden och som provningsledare. Kvalitetsproblem och felanalyser har följts upp ute på fältet samt konstruktionsändringar med därtill justeringar i verktyg under pågående produktion. Jag har god vana att hantera de extra kraven som ställs när man utför ändringsorder i pågående produktion. I uppdragen har även ingått krav på kostnadsrationaliseringar.

 


KRAVDOKUMENTATION, PROVNING OCH TEKNISKT INKÖP

Jag har 5 års erfarenhet av rollen som systemansvarig och teknikansvarig för lås och handtag (mekatronik) på Volvo Personvagnar. Som systemansvarig och teknikansvarig så utvecklar man prover och skriver teknisk dokumentation som ligger till grund för krav på system, delsystem och komponenter. Dessa kravdokument och provplaner har Volvo Personvagnar använt som inköpsunderlag vid köp av komponenter från externa leverantörer. I arbetet ingår att man tar fram alla systemlösningar i förstudier samt att man är tekniskt stöd och mentor till övriga konstruktörer på gruppen.

 

 

SolidWorks  Catia V5

 

Inventor

 

PTC CREO